Photofactory

Integritetspolicy

På denna sida hittar du information om hur och varför vi lagrar persondata. Photofactory Scandinava AB, org.nr: 559066-4248, följer gällande lagstiftning i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilken information och personuppgifter samlar ni in?

För att vi ska kunna ta emot och leverera din beställning registrerar du personuppgifter eller företagsuppgifter. I och med att du lägger en beställning samtycker du till att vi lagrar dessa.

Privatperson
Företag

Vi samlar inte in känslig personlig information om exempelvis politiska åsikter, sexualitet och etnicitet.

Lagrar ni personnummer och betalningsinformation?

Personnummer lagras endast om ni själv har uppgett och medgivit ert samtycke. Anledning till att vi skulle lagra personnummer är om det finns ett specifikt syfte, exempelvis vid ett privatköp av våra tjänster. Vi använder oss av Fortnox faktureringssystem.

Vad används mina uppgifter till?

Dina uppgifter används för att kunna leverera telefonsamtal, sms, orderbekräftelse & fakturor till de produkterna som du eller ert företag beställt. Vi kan använda dina personuppgifter i vår egna marknadsföringssyften som nyhetsbrev samt mailkorrespondens. Du kan alltid avböja från att mottaga eventuell reklam och nyhetsbrev. Personlig information förmedlas aldrig till tredje part i marknadsföringssyfte om du inte samtyckt.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Lagring av personuppgifter ska enligt gällande lagstiftning vara ändamålsenlig. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs. Personlig information raderas eller anonymiseras när vårt syfte för lagringen av informationen upphör.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter på våra egna servrar i Sverige. Vi köper även tjänster av tredje part där personuppgifter kan förekomma vid exempelvis chatt- och mailkommunikation, faktureringssystem & bokföring. Våra samarbetspartners har hög säkerhet och avtal som uppfyller GDPRs kriterier.


På grund av den ständiga tekniska utvecklingen är det ibland nödvändigt att ändra vår behandlingen av personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Vår integritetspolicy finns att läsa på vår hemsida www.photofactory.se under integritetspolicy.                                                             

Vid ändring noteras datumet på botten av denna sidan.

Vem kontaktar jag rörande min persondata?

I enlighet med GDPR har du rätt att få ut all information vi har kring din person, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att invända mot lagringen och få den borttagen, om detta inte strider mot annan lagstiftning. Kontakta oss om du vill få tillgång till den registrerade informationen vi har på din person.

Maila via mail kontakt@photofactory.se


Du har rätt att kontakta Datainspektionen om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter.

Senast uppdaterad 2018-05-25